UAB „Baltų būstas“ yra atestuota statinio ekspertizės įmonė.

Vadovaudamiesi ES reglamente Nr. 305/2011, LR statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose numatytais reikalavimais, dirbame ir teikiame konsultacijas įvairiose statybos veiklos srityse.

Atliekame statinių bendrąsias ir dalines (konstrukcijų) ekspertizes.

Neardančiais metodais ištiriame esamų statinių konstrukcijas, nustatome jų techninę būklę ir laikomąją galią.

Atliekame statinio konstrukcijų dalies projektavimo darbus. Konsultuojame ir teikiame kitas su statyba susijusias paslaugas.

0
Atliktų ekspertizių