Pagal LR statybos įstatymą, nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ir daiktinės teisės į jį, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį nesudėtingasis statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statytojo (užsakovo) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ užpildytos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintos statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo, pagrindu. 

Kaip užregistruoti nebaigtą statyti statinį?

  • Mums pateikiate duomenis apie statinį (nurodydami jo unikalų Nr.), kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiantį dokumentą;
  • Paskaičiuojame paslaugos kainą ir, jeigu ji Jums tinkama, sudarome sutartį;
  • Po sutarties sudarymo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ surašote deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikiate kartu su visais privalomais dokumentais;
  • Per sutartyje numatytą terminą patikriname Jūsų sukeltus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, deklaraciją tvirtiname ir registruojame;
  • Nebaigtą statyti statinį ir daiktines teises į jį turite įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras“). Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys patvirtintos pažymos pagrindu Nekilnojamojo turto registre turi būti tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo paslaugą galite užsakyti užpildę mūsų paslaugų užsakymo formą.