Visi duomenys saugomi ir naudojami tik tiek, kiek yra būtina paslaugoms suteikti. Kviečiame užpildyti šią formą arba kreiptis į mus el. paštu  info@baltubustas.lt.

  JŪSŲ DUOMENYS

  Užsakysite kaip:
  Fizinis asmuoJuridinis asmuo

  Vardas, pavardė*

  Pareigos


  Įmonės pavadinimas*

  El. paštas*


  Telefono numeris*


  PASLAUGA

  Pasirinkite:

  Kuriais metais išduotas paskutinis statybą leidžiantis dokumentas?*

  Statinio kategorija:*

  Statinio naudojimo paskirtis:*

  Ar yra surašytas savavališkos statybos aktas?
  TaipNe

  Reikalingą informaciją galite užrašyti apačioje esančiame žinutės laukelyje.


  OBJEKTAS

  Objekto pavadinimas (jei daugiau nei vienas – išvardinkite atskirdami kableliu)*


  Objekto adresas*


  Statinio unikalus numeris (jei daugiau nei vienas – išvardinkite atskirdami kableliu; jei statiniui numeris dar nesuteiktas – nurodykite sklypo unikalų Nr.)*


  DOKUMENTAI

  Prašome prisegti dokumentų, kad galėtume geriau įvertinti situaciją ir pateikti Jums pasiūlymą: vieną ar kelias objekto nuotraukas (bendras vaizdas, probleminės vietos), ištrauką iš nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos ar projekto (su aukštų planais, pagrindinių duomenų lentele). Taip pat bus reikalingas NT registro centrinio duomenų banko išrašas ar kitas dokumentas įrodantis, kad esate objekto savivinkas, naudotojas ar įgaliotas asmuo. Didesnius nei 4 MB dokumentus galite siųsti mums elektroniniu paštu info@baltubustas.lt.

  Deklaracijos apie statybos užbaigimą arba pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo paslaugai užsakyti prašome pateikti statinio (-ių) kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiantį dokumentą. Didesnius nei 4 MB dokumentus galite siųsti mums elektroniniu paštu info@baltubustas.lt.


  JŪSŲ ŽINUTĖ

  Galite pateikti mums papildomos informacijos, nupasakoti situaciją, ekspertizės tikslą.

  *būtini užpildyti formos laukai.