Pateikiame skaičiuoklę pagal LR Statybos įstatymo 1 priede nurodytą formulę įmokai už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiuoti.

Formulės paaiškinimas:
Į = V2/144 810 Eur
čia: Į – įmokos dydis, V – savavališkai atliktų statybos darbų vertė, nustatyta ekspertizės metu.
Jei nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, įmoka Į papildomai sumažinama 50 %. Įmoka negali būti mažesnė kaip 86 eurai ir negali viršyti 300 000 eurų ar 70% savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės.

Priklausomybę tarp savavališkai atliktų statybos darbų vertės ir įmokos dydžio nusako kvadratinė funkcija:

Įmokos grafikas

Neskubėkite mokėti įmokos, kol neturite atestuotos įmonės atlikto ir pasirašyto statinio ekspertizės akto, kurio išvadoje nustatyta savavališkai atliktų statybos darbų vertė.

Statinio ekspertizę dėl savavališkos statybos sąnaudų statybinės vertės nustatymo galite užsakyti užpildę mūsų paruoštą formą arba susisiekę el. paštu info@baltubustas.lt.

Šaltinis:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1 priedas.