Pateikiame skaičiuoklę pagal LR Statybos įstatymo 1 priede nurodytą formulę, skirtą įmokai už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiuoti (atnaujinta pagal 2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojusius pakeitimus). Skaičiuoklėje pateikiamas rezultatas yra informacinis – prašome vadovautis LR statybos įstatyme numatytais įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo principais.

Formulės paaiškinimas:

Į = x+y+V2/200 000 Eur
čia: Į – įmokos dydis, V – savavališkai atliktų statybos darbų vertė, nustatyta ekspertizės metu, x – dydis, priklausantis nuo statinio kategorijos (100 eurų nesudėtingojo statinio atveju, 500 eurų neypatingojo statinio atveju, 5 000 eurų ypatingojo statinio atveju), y – dydis, priklausantis nuo statybos rūšies (100 eurų paprastojo remonto atveju, 500 eurų kapitalinio remonto atveju, 1 000 eurų rekonstravimo atveju, 2 000 eurų naujo statinio statybos atveju).

Įmoka negali viršyti 300 000 eurų ar 70% savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės.

Jei nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, įmoka Į papildomai sumažinama 50%.

Neskubėkite mokėti įmokos, kol neturite atestuotos įmonės atlikto ir pasirašyto statinio ekspertizės akto, kurio išvadoje nustatyta savavališkai atliktų statybos darbų vertė.

Šiame skaičiavime nėra įvertintas atvejis, kai savavališkos statybos faktą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos nustato po statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Tokiu atveju papildomai vertinami laiko koeficientai a ir b (žiūrėti LR statybos įstatymo 1 priedo 3 punkte).

Statinio ekspertizę dėl savavališkos statybos sąnaudų statybinės vertės nustatymo galite užsakyti užpildę mūsų paruoštą formą arba susisiekę el. paštu info@baltubustas.lt.

Šaltinis:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1 priedas.