Pagal LR statybos įstatymą, deklaracija turi būti surašoma ir ekspertizės rangovo patvirtinama užbaigus statybos darbus, kuriems yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Išskiriami tik keli atvejai, kada statyba užbaigiama pagal statybos užbaigimo aktą (su statybos komisija):

  • ypatingųjų statinių nauja statyba;
  • ypatingųjų statinių rekonstravimas;
  • pastatų atnaujinimas (modernizavimas);
  • daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymas (visame pastate ar jo dalyje pakeitus šildymo būdą, prisijungus prie centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ar atsijungus nuo jų), taip pat kai šie darbai atliekami kartu su kitais kapitalinio ar paprastojo remonto darbais).

  • Mums pateikiate duomenis apie statinį (nurodydami jo unikalų Nr.), kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiantį dokumentą;
  • Paskaičiuojame paslaugos kainą ir, jeigu ji Jums tinkama, sudarome sutartį;
  • Po sutarties sudarymo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ surašote deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikiate kartu su visais privalomais dokumentais;
  • Per sutartyje numatytą terminą patikriname Jūsų sukeltus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, deklaraciją tvirtiname ir registruojame;
  • Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį turite įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras“) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimo paslaugą galite užsakyti užpildę mūsų paslaugų užsakymo formą.