Statytojas, norėdamas įteisinti savavališką statybą, privalo sumokėti Statybos įstatyme nurodyto dydžio įmoką. Įmokos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į savavališkos statybos darbų vertę, o ši nustatoma atliekant statinio ekspertizę. Taigi įteisinimo procedūra yra tokia:

1. Atliekama statinio ekspertizė ir nustatoma savavališkos statybos skaičiuojamoji vertė.

2. Apskaičiuotoji vertė V įstatoma į LR Statybos įstatymo 1 priede nurodytą formulę įmokai Į apskaičiuoti Į = V2/144 810 Eur (jei nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, ši suma dar sumažinama 50 %). Įmoka negali būti mažesnė kaip 86 eurai ir negali viršyti 300 000 eurų ar 70% savavališkai atliktų statybos darbų sąnaudų vertės.

Įmokos dydį galite įvertinti pasinaudodami mūsų skaičiuokle:

3. Apskaičiuoto dydžio įmoka (Į) už savavališkos statybos įteisinimą turi būti mokama į vieną iš valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (jas rasite čia: http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas – 5446. Mokėjimo paskirtis – „už savavališkos statybos įteisinimą, skirta Aplinkos apsaugos rėmimo programai”.

4. Atlikę įmoką, galite kreiptis į vietos savivaldybės atsakingą skyrių dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagal parengtą projektą.

Statinio ekspertizę dėl savavališkos statybos sąnaudų statybinės vertės nustatymo galite užsakyti užpildę mūsų paruoštą formą.

Šaltiniai:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1 priedas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, 14 straipsnio 5 dalis.