Lietuvoje projektuojamiems ir statomiems pastatams taikomi esminiai statinių reikalavimai, kuriuos numato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Nurodoma, kad statiniai ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį turi atitikti 7 esminius statinių reikalavimus. Reikalavimai yra šie:

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

2. Gaisrinė sauga.

3. Higiena, sveikata ir aplinka.

4. Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu.

5. Apsauga nuo triukšmo.

6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas.

Visiems esminiams statinių reikalavimams, išskyrus „Tvarus gamtos išteklių naudojimas”, Lietuvos Respublikoje yra išleisti atskiri statybos techniniai reglamentai.

Statinio (jo dalies) atitikimas esminiams statinių reikalavimams nustatomas statinio (jo dalies) ekspertizės metu.

Kartais klystama manant, kad statinio atitikimą esminiams statinio reikalavimams gali įvertinti statybos inžinierius, statinio techninis prižiūrėtojas ar kiti statybos dalyviai. LR statybos įstatyme numatyta, kad statinio atitikimą esminiams statinių reikalavimams įvertina tik atestuota statinio (jo dalies) ekspertizės įmonė (pagrindas: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 9 ir 50 dalys).

Statinio ekspertizės įmonė, pateikdama ekspertizės aktą su išvada, kad pažeistas vienas ar keli esminiai statinių reikalavimai, arba jei yra susidaręs pavojus pažeidimams atsirasti, statinio ekspertizės sudėtyje taip pat pateikia privalomas pastabas, kuriose nurodoma, kokius pažeidimus reikia pašalinti, kokių priemonių rekomenduojama imtis.

Bendrosios statinio ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos privalomos:

a. kai atliekama statomo statinio ekspertizė, – statytojui, statinio projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą;

b. kai atliekama naudojamo statinio ekspertizė – statinio naudotojui; jei statinio garantinis laikas nepasibaigęs, – taip pat projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

Esminių statinių reikalavimų aprašymą galite rasti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, Priede Nr. 1.

Statinio ekspertizę dėl galimų esminių statinių reikalavimų pažeidimų galite užsakyti užpildę mūsų paslaugų užsakymo formą.