Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva; statinio ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu.

Statinio statybos rangovo iniciatyva statinio ekspertizė negali būti atliekama (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyriaus antrojo skirsnio „Statinio ekspertizės privalomumas“ 74 punktas) – būtinas statinio naudotojo ar savininko sutikimas. Rangovas gali prašyti atlikti statybos techninę ekspertizę teismo, vykstant bylos procesui.