Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) arba statinių naudojimo priežiūrą (pavyzdžiui, Savivaldybių administracijos atsakingas skyrius), iniciatyva; statinio ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu. Vadinasi, statinio ekspertizės negalėsite užsakyti, jeigu nesate pastato statytojas (savininkas) arba naudotojas (tačiau vykstant teisminiam ginčui, ekspertizę gali skirti Teismas).

Statinio statybos rangovo iniciatyva statinio ekspertizė negali būti atliekama (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyriaus antrojo skirsnio „Statinio ekspertizės privalomumas“ 74 punktas) – būtinas statinio naudotojo ar savininko sutikimas. Rangovas gali prašyti atlikti statybos techninę ekspertizę teismo, vykstant bylos procesui.