Statinio dalinės ekspertizės

Statinio ekspertizė atliekama pagal užduotį, kurią statytojui ar statinio naudotojui pateikia viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą. 
Statytojo iniciatyva organizuota statinio ekspertizė atliekama pagal statytojo parengtą užduotį.

Išklausę Užsakovo norus, mes visada padedame Užsakovui parengti užduotį ekspertizei atlikti.