Kokius dokumentus reikia pateikti užsakant statinio ekspertizę statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu?

Norint atlikti statinio ekspertizę, reikia pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, nekilnojamojo turto kadastrinių duomenų bylos kopiją ir kitų papildomų dokumentų priklausomai nuo situacijos (pavyzdžiui, statinio projekto, savavališkos statybos akto, situacijos nuotraukų ir pan.).