Kokia yra teismo statybinės techninės ekspertizės atlikimo eiga?

Nagrinėjant bylą, kylančius klausimus, reikalaujančius specialių statybos žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti teismo ekspertą. Prireikus gali būti skiriami keli ekspertai ar ekspertų komisija. Kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, galutinai nustato teismas nutartimi.

Taigi bylą nagrinėjant iš esmės, bylos šalis(-ys) kreipiasi į Teismą su prašymu skirti ekspertizę, kadangi atsirado specialių (šiuo atveju statybos) žinių poreikis. Teismas, nusprendęs, kad šis poreikis yra, skiria ekspertizę. Tuomet raštu (elektroniniu paštu) bylos šalis ar šalies atstovas (advokatas) kreipiasi į teismo ekspertą (dėl sutikimo atlikti ekspertizę) su preliminariais klausimais. Suderinus teismo ekspertizės klausimus ir teismo ekspertui pateikus sutikimą atlikti ekspertizę bei preliminarią kainą ir teismo ekspertizės atlikimo terminą, sutikimas pateikiamas Teismui. Teismas galutinai nustato klausimus ir paskiria ekspertą, priimdamas nutartį. Bylos šalis(-ys) įpareigojama sumokėti ekspertizės kainos dydžio užstatą už ekspertizę į teismo specialiąją sąskaitą. Ekspertizės kaina gali pasikeisti paaiškėjus, kad padidėjo ekspertizės apimtis (pavyzdžiui, atsirado daugiau klausimų, ar pasikeitė esami, dėl kurių padidėjo ekspertizės apimtis). Tokiu atveju, teismo ekspertas informuoja Teismą apie padidėjusią ekspertizės apimtį, Teismas informuoja bylos šalis apie papildomo užstato sumokėjimą į teismo specialiąją sąskaitą. Teismo ekspertas gavęs bylos medžiagą ir informaciją apie užstato sumokėjimą į teismo specialiąją sąskaitą, susipažįsta su byla. Su ginčo objekto savininku ar naudotoju suderinęs laiką dėl ginčo objekto apžiūros, apie tai informuoja bylos šalis. Jeigu reikia, atliekamos papildomos apžiūros, bandymai ir tyrimai. Parašęs ekspertizę, teismo ekspertas ją perduoda Teismui. Teismo ekspertas šalims neperduoda ekspertizės akto susipažinimui. Bylos šalys ekspertizės aktą gauna iš Teismo. Teismo ekspertas gali būti šaukiamas į teismo posėdį, bylos šaliai(-ims) sumokėjus nustatyto dydžio užstatą už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje.