Ką reikia padaryti norint užsakyti statinio ekspertizę sąnaudų vertei nustatyti?

Reikia pateikti ekspertizės rangovui pateikti: 1. Užduotį ekspertizei su visais reikalingais duomenimis ir rekvizitais pagal ekspertizės įmonės statybos taisyklėse patvirtintą formą (ekspertizės rangovas pagelbės ją užpildyti); 2. Savavališkos st...

Skaityti plačiau

Kaip sumokėti už savavališkos statybos įteisinimą?

Statytojas, norėdamas įteisinti savavališką statybą, privalo sumokėti Statybos įstatyme nurodyto dydžio įmoką. Įmokos dydis yra nustatomas atsižvelgiant į savavališkos statybos darbų vertę, o ši nustatoma atliekant statinio ekspertizę. Taigi ...

Skaityti plačiau

Turime naudotų statinio konstrukcijų. Ar galime jas panaudoti statant kitą statinį?

Būtina užsakyti ekspertizę. Pavyzdžiui, jeigu tai bus gelžbetoninės konstrukcijos, mes atliksime konstrukcijų betono stiprio bandymus neardančiaisiais metodais ir nustatysime armavimą (armatūros strypų išdėstymą, apsauginio betono sluoksnio stor...

Skaityti plačiau

Kokia yra teismo statybinės techninės ekspertizės atlikimo eiga?

Nagrinėjant bylą, kylančius klausimus, reikalaujančius specialių statybos žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti teismo ekspertą. Prireikus gali būti skiriami keli ekspertai ar e...

Skaityti plačiau

Kokius dokumentus reikia pateikti užsakant statinio ekspertizę statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu?

Norint atlikti statinio ekspertizę, reikia pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, nekilnojamojo turto kadastrinių duomenų bylos kopiją ir kitų papildomų dokumentų priklausomai nuo situacijos (pavyzdžiui, statin...

Skaityti plačiau

Kas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę? Ar statinio statybos rangovas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę?

Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva; statinio ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu....

Skaityti plačiau