Kas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę? Ar statinio statybos rangovas gali užsakyti statinio (bendrąją ir (ar) dalinę) ekspertizę?

Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva; statinio ekspertizė taip pat gali būti atliekama statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu. Statinio statybos rangovo iniciatyva statinio ekspertizė negali būti atliekama (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyriaus antrojo skirsnio „Statinio ekspertizės privalomumas“ 74 punktas) ir statinio statybos rangovas negali tokios ekspertizės užsakyti. Rangovas gali prašyti atlikti statybos techninę ekspertizę (teismo) tik teismo, vykstant bylos procesui.