Ką reikia padaryti norint užsakyti statinio ekspertizę sąnaudų vertei nustatyti?

Reikia pateikti ekspertizės rangovui pateikti:

1. Užduotį ekspertizei su visais reikalingais duomenimis ir rekvizitais pagal ekspertizės įmonės statybos taisyklėse patvirtintą formą (ekspertizės rangovas pagelbės ją užpildyti);

2. Savavališkos statybos nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją (jei yra). Jei nėra, – žemės sklypo NTR centrinio duomenų banko išrašo kopiją;

3. VTPSI savavališkos statybos akto kopiją (jei yra);

4. Galiojančios NTK ir registro dokumentų bylos planų ir pastato ir jo dalių kadastro duomenų kopijas (jei yra);

5. Turimą projektą ar jo kopiją;

6. Pradžioje, elektroniniu paštu pateikti kelias būdingas savavališkos statybos nuotraukas.

Kai užduotis ekspertizei suformuota ir pateikta, ekspertizės rangovas pateiks statinio savavališkos statybos skaičiuojamosios vertės nustatymo (SSSSV ekspertizės) kainą. Ekspertizės rangovo atstovų apsilankymas objekte, vizualinė apžiūra, foto fiksacijų ir privalomų tyrimų atlikimas, – būtinas. Kai sutariama dėl kainos, pasirašoma sutartis ir per sutartą laiką atliekama SSSSV ekspertizė.